Μια γυναίκα βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων & έχει μεγάλη ανάγκη από αιμοπετάλια. Οποιος θα μπορούσε να βοηθήσει τα στοιχειά της είναι ΕΡΓΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Βασιλείου και το τηλ. επικοινωνίας με το νοσοκομείο είναι 2651099111.Η λήψη αιμοπεταλίων γίνεται ΜΟΝΟ στο Παν.Νοσ.Ιωαννινων. Οσοι είστε από άλλες περιοχές και θέλετε να βοηθήσετε,μπορείτε να δώσετε αίμα.