Καταχωρείστε το blog ή το site σας

α. Μας στέλνετε με e-mail τη διεύθυνση του blog ή του site σας, τον τίτλο του, την περιοχή σας και την κατηγορία στην οποία ανήκει (π.χ. ενημερωτικά). Αν δεν υπάρχει ανάλογη κατηγορία, μας προτείνετε μία ...είναι απλό!!!
β. Υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρηθεί το banner ή το logo του blog-site σας στην ειδική στήλη που υπάρχει γι' αυτό το σκοπό.
γ. Δεν καταχωρούνται blog ή site με παράνομο, καταχρηστικό, πορνογραφικό, παιδόφιλο, δυσφημιστικό περιεχόμενο.
δ. Η καταχώρηση είναι απολύτως δωρεάν χωρίς καμιά περαιτέρω επιβάρυνση.