ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ +video

Το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργεί από το 1983, με την ίδρυση της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής θεραπευτικής κοινότητας (ειδική νομοθετική ρύθμιση με Ν.1729/1987). Εξυπηρετεί καθημερινά
περίπου 4.000  άτομα, χρήστες αλλά  και μέλη των  οικογενειών τους, χάρη σε ένα δίκτυο περισσότερων από 100 μονάδων σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Είναι σύμβουλος οργανισμός του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ (ECOSOC) σε θέματα ναρκωτικών, εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι ένας από τους βασικούς φορείς εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Ουσίες. Τρία είναι τα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι εθελοντικό, δωρεάν και στεγνό (χωρίς υποκατάστατα και άλλες ουσίες).
Το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ είναι ένα από τα Ανοιχτά Θεραπευτικά Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ που απευθύνεται σε χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών και τις οικογένειές τους στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Πάνω από 400 χρήστες και 700 γονείς, συγγενείς και φίλοι χρηστών έχουν απευθυνθεί στο Πρόγραμμα το οποίο  λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2007 και μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί οι εξής δομές:
• Συμβουλευτικός Σταθμός.
• Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης.
• Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης.
• Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα.
• Ξενώνας  μελών Κοινωνικής Επανένταξης.
• Συμβουλευτικός Σταθμός στην Ηγουμενίτσα.
• Συμβουλευτικός Σταθμός στην Άρτα.


Ο Συμβουλευτικός Σταθμός του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ είναι το πρώτο σημείο επαφής ενός χρήστη ναρκωτικών ουσιών με το πρόγραμμα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ. Από τον Συμβουλευτικό Σταθμό ξεκινά η προετοιμασία ενός χρήστη να ενταχθεί στο θεραπευτικό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ μέσα από μια Θεραπευτική Κοινότητα. Στον Συμβουλευτικό Σταθμό οι χρήστες αρχίζουν να παίρνουν απόσταση από τη χρήση και από άλλους χρήστες, κινητοποιούνται και προετοιμάζονται να μπουν στη κύρια φάση της θεραπείας που είναι η θεραπευτική κοινότητα. Ο χρόνος προετοιμασίας στον Συμβουλευτικό Σταθμό είναι 4 με 6 εβδομάδες. Η διάρκεια της κύριας φάσης της θεραπείας (Κοινότητα) διαρκεί 8 με 12 μήνες. Ακολουθεί η φάση της επανένταξης για άλλους 12 μήνες. Στη συνέχεια τα μέλη περνούν στο στάδιο της μεταπαρακολούθησης (follow up) για περίπου 12 μήνες. Αφού ολοκληρώσει ένα μέλος το πρόγραμμα αποφοιτεί σε μια τελετή που γίνεται δυο φορές το χρόνο και αποφοιτούν μέλη από όλη την Ελλάδα.